ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το τμήμα service της Οικονόμου Security,  αποτελείται απο στελέχη υψηλής τεχνικής κατάρτισης.

Η εταιρεία επενδύει στη συνεχή επιμόρφωση με σκοπό την άμεση ενημέρωση του τμήματος σε τεχνικά θέματα, αλλά και σε διαδικασίες οι οποίες αφορούν την ασφάλεια.

 Ανταποκρινόμαστε άμεσα στην αποκατάσταση πιθανών βλαβών καθώς και στην συντήρηση των συστημάτων σας,με στόχο την επιμήκυνση του χρόνου ζωής των εγκατεστημένων συστημάτων και την αδιάλειπτη λειτουργία τους.