ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η πρόκληση πυρκαγιάς είναι γεγονός που δεν συμβαίνει τόσο συχνά όσο μια κλοπή ή μία διάρρηξη. Όταν όμως συμβεί, είτε απο αμέλεια, είτε εσκεμμένα, οι ζημιές μπορεί να είναι ανυπολόγιστες τοσο σε έμψυχο δυναμικό όσο και σε περιουσιακά στοιχεία. Η δε άφιξη της πυροσβεστικής μπορεί να ειναι άμεση, αλλα πάντα έπεται του γεγονότος.

Ο καλύτερος τρόπος πρόληψης είναι η ύπαρξη ενος συστήματος πυρασφάλειας. Σε εφαρμογές μικρής κλίμακας, το σύστημα πυρασφάλειας μπορεί να αποτελείται από μία συστοιχία πυρανιχνευτών, εγκατεστημένων στο σύστημα ασφαλείας. Εγκαταστάσεις μεγαλύτερης κλίμακας μπορεί να καθιστούν επιτακτική την ανάπτυξη ενός αυτοτελούς συστήματος πυρασφάλειας, συμβατικού ή διευθυνσιοδοτούμενου.

Μέσω κατάλληλων πυρανιχνευτών (φωτοηλεκτρικοί, θερμοδιαφορικοί) μόλις το σύστημα αντιληφθεί αιτία φωτιάς, ειδοποιεί άμεσα μέσω ΚΛ την πυροσβεστική και τον ιδιοκτήτη, έτσι ώστε η επέμβαση τους να ειναι άμεση και αποτελεσματική, σώζωντας ζωές και περιουσίες.