ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ

Ο κεντρικός σταθμός της PERSONAL SECURITY (Κέντρο Λήψεως Σημάτων) με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα που διαθέτει, αξιοποιεί πλήρως το σύστημα συναγερμού που είναι τοποθετημένο στο χώρο του συνδρομητή.

Τα μηχανήματα του κεντρικού σταθμού τα οποία υποστηρίζονται από δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών με ανάλογο ειδικό πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει διεκπεραιώνουν με ταχύτητα και υπευθυνότητα τα σήματα τα οποία λαμβάνει.

Οι τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες συνδέεται το σύστημα συναγερμού του συνδρομητή είναι ψηφιακές και συνοπτικές. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται τυχόν προβλήματα επικοινωνίας και εκμηδενίζεται ο χρόνος επικοινωνίας μεταξύ συναγερμού και κέντρου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

 • Σήμα διάρρηξης και συγκεκριμένα από ποιο σημείο (ζώνη) του προστατευόμενου χώρου  προήλθε.
 • Σήμα λήξης του συναγερμού
 • Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος συναγερμού με αναγνώριση χρήστη.
 • Σήμα όπλισης συναγερμού υπό απειλή.
 • Σήμα λήξης του συναγερμού υπό απειλή
 • Σήμα ιατρικής βοήθειας.
 • Σήμα πυρανίχνευσης.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής ( ΤΕST).
 • Σήμα επαναφοράς ή αποκατάστασης μετά από πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής.
 • Σήμα συναγερμού σε περίπτωση προσπάθειας ανεύρεσης του κωδικού πληκτρολογίου.
 • Σήμα εξαίρεσης ζωνών κατά την όπλιση του συναγερμού.
 • Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης σειρήνας ή αποσύνδεσής της.
 • Πρόβλημα ή βραχυκύκλωμα καλωδίων ζώνης.
 • Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης βοηθητικής εξόδου (τροφοδοσία ραντάρ)
 • Πρόβλημα ή διακοπή ρεύματος (220V) και επαναφορά.
 • Έλεγχος κατάστασης μπαταριών του συστήματος κάθε 24 ώρες.  Πτώση μπαταρίας ή αποσύνδεσή της και επαναφορά ή επανασύνδεσής της.
 • Χάσιμο πραγματικής ώρας της κεντρικής μονάδας και επαναπρογραμματισμός της.
 • Αποστολή καταστάσεων με τα σήματα που έχει λάβει ο σταθμός από το σύστημα συναγερμού προς τον συνδρομητή.
 • Ενημέρωση του συνδρομητή σε περίπτωση μη όπλισης του συστήματος μετά από το πέρας του ωραρίου λειτουργίας.
 • Αναγνώριση σε περίπτωση αφόπλισης του συναγερμού πέραν του ωραρίου λειτουργίας.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
Με την λήψη του σήματος οι χειριστές αστραπιαία προβαίνουν σε απαραίτητες ενέργειες.  Ήτοι σε περίπτωση διαρρήξεως:

 • Ειδοποιούν την Άμεση Δράση ή τον Αξιωματικό Υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής, ο οποίος ενημερώνει τον σταθμό ελέγχου για την εξέλιξη της καταστάσεως.
 • Ενημερώνουν τον συνδρομητή και τα άτομα που έχει ο ίδιος ζητήσει να ενημερώνονται κατά σειρά προτεραιότητας.